Actief USP

Subsidies

ESF Duurzame Inzetbaarheid

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkende vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Meer informatie over het doen van een aanvraag vindt u hier.

Sportevenementen

De gemeente Utrecht wil zoveel mogelijk Utrechters laten sporten en bewegen. Zo kan iedere Utrechter zijn of haar talent ontdekken en verder ontwikkelen. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een topsportevenement of een breedtesportevenement. Meer informatie vindt u hier.

Zoek